Regulamin pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Askey

Niniejszy regulamin określa warunki na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domków.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną 888-432-728) należy potwierdzić wpłacając na nr konta zadatek w wysokości 25% w ciągu 3 dni – brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji.

2. W dniu przyjazdu pobierana jest KAUCJA w wysokości 250 zł, która zostaje zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.

3. Dobę hotelową rozpoczynamy w godzinach od 14.30 do 17:30, kończymy o godz. 10.00 dnia następnego

4. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem jeśli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie 3 (14:30-17:30) lub inna niż została ustalona.

5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby odpowiedzialnej.

6.Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu, (gotówką) najpóźniej w dniu przyjazdu do godziny 18.00.

7. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się - zobowiązany jest odebrać Domek tzn. sprawdzić meble, okna, drzwi i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Pozytywny odbiór wynajmujący potwierdza podpisując regulamin.

8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

9. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku ( bez zgody i wiedzy właściciela) Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

10. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Przyjmując Domek do zamieszkania należy sprawdzić stan wyposażenia ze spisem inwentaryzacyjnym.

11. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia.

12. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz konieczność przestrzegania przepisów przeciwpożarowych nie wolno rzucać niedopałków papierosów!!!! Przed każdorazowym opuszczeniem Domku prosimy o: sprawdzenie czy nie ma wycieku wody (zakręcić krany), zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie wszystkich punktów świetlnych (poza lodówką), sprawdzenie czy nie pozostawiono tlących się niedopałków w kominku. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych (kuchenek, grzejników itp.)

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w chwili opuszczania domku.

14. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. W przypadku gdy Wynajmujący w znaczący sposób narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku bez konieczności zwrotu wpłaconych pieniędzy.

15. Gość ośrodka, bez zgody obsługi , nie może przekazywać domków osobom trzecim , nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt. Osoby niezameldowane w ośrodku „Askey” mogą gościnnie przebywać w domku od godziny 8:00 do godziny 22:00 za zgodą obsługi ośrodka.

16. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Opłata za pobyt jest jednorazowa niezależnie od długości terminu.

17. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu, na 1 domek przeznaczone są 2 miejsca parkingowe. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking Ośrodka jest niestrzeżony.

18. Zabrania się grillowania na balkonie oraz wystawiania mebli poza obręb balkonu.

19. Nie zwraca się należności za niewykorzystaną w pełni rezerwacje.

20. Prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku (uprzątnięty, wymyte naczynia, wyrzucone śmieci, złożona pościel).

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.
Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.